Bedrijfsfitness en de WKR

Na de invoering van de verplichte werkkostenregeling (WKR) blijft de mogelijkheid bestaan om werknemers een fitnessabonnement, inclusief belastingvoordelen te verlenen. De werkgever schiet het fitnessabonnement als het ware in zijn geheel voor. Dit wordt gerealiseerd door een verlaging van het brutoloon. Door de werknemer gedurende deze periode met het brutoloon te laten betalen, realiseer je als het ware een groot voordeel. De werknemer hoeft op deze manier geen inkomstenbelasting te betalen, omdat ze betalen met hun brutoloon. De werkgever kan op deze wijze besparen op de sociale werkgeverslasten, doordat je voor een zekere tijd minder bruto loon uitkeert. De Belastingdienst draagt middels de WKR, bij aan de gezondheid en een goede conditie van werknemers.

Hoe werkt het WKR?

Voordat de invoering van de WKR werd gerealiseerd, was er helaas geen vrijheid voor werknemers om een sportschool te kiezen naar keuze. Er was keuze uit een vooraf gekozen locatie, waarbij slechts één sportschool tot de mogelijkheden behoorde. Daarnaast moest de werknemer een contract afsluiten met deze sportschool.

De huidige WKR zorgt voor veel meer vrijheid, bij zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever hoeft geen contract met een specifieke sportschool aan te gaan en de belastingvoordelen zijn nog steeds ruimschoots aanwezig. Een punt van aandacht kan hierbij zijn, dat je de vrije ruimte binnen de WKR in het oog moet houden. Je hoeft overigens niet alles bij te houden per werknemer, het gaat om het totale bedrag dat in een jaar vergoed wordt en hierbij valt het fitnessabonnement onder de ‘werkkostenregeling’.

Realiseer korting door belastingvoordeel

Gegeven korting op een bedrijfsfitness abonnement, ontstaat door het geven van belastingvoordeel of een werkgeversbijdrage. Het kan hierbij ook om een combinatie van beiden gaan. Ook kan het cafetariamodel worden gebruikt, en deze zit er als volgt uit:

Een medewerker kan ervoor kiezen om een gedeelte van het loon in te ruilen voor een abonnement op fitness. Op deze manier is het belastingvoordeel evenredig aan het aantal procenten belasting die men wettelijk moet afdragen. Dit zorgt voor een financieel aantrekkelijke optie en het draagt eveneens bij aan een betere gezondheid van medewerkers. Ook een werkgever kan een groot voordeel behalen, omdat men besparing kan krijgen op diverse lasten.

Het bevorderen van een goede gezondheid, valt onder gezondheidsmanagement en dit wordt steeds meer van belang. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een vitaliteitsbudget beschikbaar te stellen. Dit budget zorgt voor aantrekkelijke opties met betrekking tot de werkgeversbijdrage. Er ontstaat op deze manier een aangename korting voor werknemers.

Beschik je over een lage financiële drempel? Dan is het starten met fitness of een andere sport nog aantrekkelijker. De investering die gemaakt is verdient zich binnen korte tijd terug en er ontstaat een gezonde werkvloer voor zowel de werknemer als de werkgever. Uit onderzoek is eveneens gebleken dat een gezonde en sportende werknemer, ongeveer 6 dagen per jaar minder verzuimt.

De berekening van vrije ruimte in de WKR

Abonnementskosten zijn een vorm van eindheffingsloon en vallen binnen de vrije ruimte. Deze vrije ruimte wordt ook forfaitaire ruimte genoemd. Over de eerste 1,7 procent van een gehele brutoloon, hoeven werkgevers geen loonheffing te betalen. De overschrijding van het forfait heeft als gevolg dat je alsnog loonbelasting voldoet.

In het jaar 2020 is het gedeelte aan vrije ruimte over 400.000 euro, verhoogd naar 1,7 procent. Dit zorgt voor maar liefst 2000 euro aan extra vrije ruimte. Door de omstandigheden rondom de corona crisis is het aantal procenten over de eerste 400.000 euro verhoogd naar 3 procent. Dit zorgt voor een totaal van 7.200 euro extra aan te besteden vrije ruimte! Dit is een goede kans om gebruik te maken van de bedrijfsfitnessregeling.