Vastgoed management voor onroerend goed

Het huren van onroerend goed is een complexe taak die veel geduld en onderhandelingsvaardigheden vergt. Het is immers een relatie die onderhevig is aan conflicten en stress, omdat er financiële kwesties bij betrokken zijn.

In die zin wordt het inhuren van een vastgoed manager een uitstekende optie, zowel voor eigenaars als voor huurders. Deze professional bemiddelt het verhuurproces van onroerend goed en maakt het eenvoudiger en ongecompliceerd.

Nadat het huurcontract is opgesteld, wordt de beheerder verantwoordelijk voor alle communicatie tussen de partijen. Bovendien is het de beheerder die in geval van conflicten een oplossing zoekt.

Wat is vastgoed management?

Vastgoed management is een adviesdienst die tot doel heeft het hele proces van de verhuur van onroerend goed in goede banen te leiden door de eigenaar professionele ondersteuning te bieden door middel van een dienstverleningscontract.

Wanneer de eigenaar een beheerder inhuurt, machtigt hij de professional om alle kwesties in verband met het verhuurproces te beheren, zoals:

  • Evaluatie en promotie van het onroerend goed in de juiste kanalen;
  • Opstellen van het verslag van de inspectie van binnenkomst en vertrek van de huurder;
  • Opstellen van het huurcontract;
  • Overdracht van huur aan de eigenaar;
  • Incasso en onderhandeling;
  • Oplossen van mogelijke conflicten;
  • En andere kwesties die zich kunnen voordoen tijdens de geldigheid van het contract!

Deze bijstand wordt verleend door gekwalificeerde professionals met ruime ervaring op de vastgoedmarkt. Op die manier bieden de vastgoedbeheerders de nodige ondersteuning aan de betrokkenen bij de transactie, wat het proces vereenvoudigt!

Maar is het de moeite waard om diensten voor vastgoedbeheer in te huren?
Zoals hierboven vermeld, heeft de vastgoedbeheerdienst tot doel de relatie tussen verhuurder en huurder te bemiddelen en een vriendschappelijke sfeer te bevorderen.

Door alle aangelegenheden in verband met de huur van het onroerend goed te centraliseren, is deze professional verantwoordelijk voor het voeren en oplossen van eventuele conflicten die zich kunnen voordoen.

Zo voorkomt hij of zij dat huurder en verhuurder onenigheid krijgen. Daarom neemt de vraag naar deze dienst toe, ongeacht de waarde van de huurovereenkomst.

De vastgoedbeheerder biedt de eigenaar meer zekerheid, zowel in juridische zaken als bij het onderhoud van het onroerend goed.

Een ander belangrijk voordeel van deze dienst is een efficiëntere controle op de contractuele aspecten van elke transactie. Op deze manier is het mogelijk concretere en flexibelere onderhandelingen te voeren, naar gelang van het type en de waarde van het onroerend goed.

Bovendien hoeft de verhuurder zich geen zorgen te maken in geval van contractbreuk of laattijdige betaling van de huur. Omdat de beheerder de nodige maatregelen zal nemen om de ontvangst van de huur te verzekeren.

Bovendien ontvangt de eigenaar het eigendom aan het einde van de huurovereenkomst in de juiste omstandigheden, zodat hij geen kopzorgen heeft.

Belangrijkste voordelen van het inhuren van een vastgoedbeheerdienst

Gespecialiseerde onderhandelingsconsultants

Opgeleide en ervaren consultants bieden de beste oplossingen om de beste deal voor alle betrokkenen bij de huurovereenkomst tot stand te brengen. Ofwel de eigenaar of een toekomstige huurder.

Gespecialiseerde reparatiedienst

Vastgoedbeheerders hebben contracten met professionals die gespecialiseerd zijn in het onderhoud van gebouwen. Op die manier wordt voorkomen dat het pand structurele problemen krijgt die de huur of de veiligheid van de huurder in de weg staan.

Deze professional zorgt niet alleen voor de aanwijzing van gekwalificeerde vakmensen voor het uitvoeren van reparaties in de woning, maar voert ook rechtstreeks begrotingen uit met de leveranciers van de voor de reparatie noodzakelijke diensten.

Met het goedgekeurde budget hoeft alleen nog maar een datum te worden gepland om de reparatie met succes en zeer praktisch uit te voeren.

Inspectie bij binnenkomst en vertrek met verslag en foto’s
Het uitvoeren van de inspectie van de woning bij het binnenkomen en verlaten van de huurder is essentieel in het proces van leasing.

Het documenteert immers aan de eigenaar van het goed en aan de huurder de voorwaarden van het goed bij het binnenkomen en het verlaten van de huurder.

Daarom voert deze professional een inspectie uit, compleet met gedetailleerd rapport en foto’s voor registratie bij alle onderhandelingen.

Zo wordt ervoor gezorgd dat de infrastructuur van het pand gezond is en wordt voorkomen dat er verliezen ontstaan nadat de huurder het pand heeft verlaten.